Labi? Slikti? Kā to pateikt?

IEC standarts
Jautājums: Vai ir kāds instalācijas standarts, kas nodrošina garantētu audio cilpas kvalitāti?
Jā. Ir svarīgi, lai iegādātais pastiprinātājs un uzstādītās audio cilpas dizains rada vienotu indukcijas lauku, kas nodrošina pareizu intensitāti un frekvences vienmērīgumu visā cilpas darbības zonā.

Sertificēts speciālists ir apmācīts, ievērojot IEC standartus. Mēs garantējam uzstādīto kompleksu atbilstību LVS EN 62489-2:2015 standartiem.

Savās instalācijās izmantojam Ampetronic un PhonicEar ražotās iekārtas, kas atbilst IEC un LVS EN 62489-2:2015 standartiem un tiek plaši izmantotas audio indukcijas cilpu sistēmās, lai palīdzētu dzirdes aparātu lietotājiem.

Mūsdienu modernajā pasaulē audio indukcijas cilpām ir plašs pielietojums, un tām ir saistoši Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (IEC) standarta noteikumi (Latvijā – LVS EN 62489-2:2015).

Kas ir “laba” audio cilpa un kā par to var pārliecināties?

Laba cilpa: Atbilstība IEC standartam, par ko ir izsniegts “Audio indukcijas cilpas atbilstības sertifikāts”. Audio cilpu instalatori pārzina nozari regulējošos normatīvos aktus, un izsniegs LVS EN 62489-2:2015 standarta atbilstības sertifikātu, garantējot to, ka uzstādītā instalācija līdz dzirdes aparātam pārraidīs visas standartā noteiktās frekvences.

Ir ievērots dzirdes aparātu atrašanās augstums. Runāto vārdu skaidrība un saprotamība ir lieliska.
Atbilstības sertifikāts ir obligāti pieprasāms dokuments pirms izdarīt gala norēķinu par veikto instalāciju. Prasību pēc šāda dokumenta ieteicams noteikt kā neatņemamu līguma sastāvdaļu.

Instalācijas gaitā līgums ar LVS EN 62489-2:2015 standartam atbilstošu instalatoru nodrošina precīzu līguma tāmi ar garantētu rezultātu, apmācību, palīdzību, uzstādīšanu, testēšanu, nodošanu ekspluatācijā, un noslēguma LVS EN 62489-2:2015 atbilstības dokumentu ar reģistrētām frekvencēm.

Slikta cilpa: nav LVS EN 62489-2:2015 atbilstības sertifikāta, nav ievērots 100Hz-5kHz frekvenču diapazons, stieple uzstādīta nepareizi, lēts vai nepietiekamas jaudas pastiprinātājs, dūkšana vai sīkšana dzirdes aparātā, runātie vārdi ir neskaidri, vārdiem pārklājas sprakšķi vai šņākoņa. Lietotājs sūdzas savam audiologam vai personālam par novērotiem trokšņiem.

Briesmīga cilpa: ir vējā izmesta nauda par slikti uzstādītu indukcijas cilpu un nav neviena atbildīgā, kam zvanīt un sūdzēties. Instalators vairs nav atrodams. Nav izslēgts, ka pie vainas ir kāds nesen parādījies traucēklis, piemēram, metāla konstrukcija, elektroierīce u.c.

Ja Jums ir kādi jautājumi par audio cilpas uzstādīšanu un neesat saņēmuši jūsu audio indukcijas cilpas LVS EN 62489-2:2015 atbilstības sertifikātu ar visām reģistrētajām frekvencēm, aicinām jūs nekavējoties sazināties ar aprīkojuma uzstādītāju un to pieprasīt!

Tāpat Jūs varat sazināties ar:

  • Jūsu privāto audiologu
  • SIA “Amerilat MD”, Vangaži ielā 30a, Rīga, LV-1024, Latvija
  • Apvienību “Apeirons” +371 67299277, Valdemāra ielā 38 k.1, Rīga, LV – 1010, Latvija
  • Latvijas Nedzirdīgo savienību, +371 26278525, Elvīras ielā 19, Rīga, LV – 1083, Latvija

SIA Audio cilpas:

  • izsniedz LVS EN 62489-2:2015 sertifikātus visām savām instalācijām;
  • garantē piegādāto iekārtu uzstādīšanu un apkopes;
  • apkalpo un remontē audio indukcijas cilpas visā to darbības periodā;
  • personāls ir apmācīts, ievērojot IEC standartus;
  • nodrošina garantiju visam kompleksam kopumā.