Kas ir dzirdes aparāta T-spole?

unnamedShema

Sarunās ar dzirdes aparātu lietotājiem par dzīves kvalitātes uzlabojumiem, izmantojot audio indukcijas cilpas, viens jautājums vienmēr tiek uzdots atkal un atkal – “Kur ir tā T-spole?” Uz šo vienkāršo jautājumu daudzi dzirdes aparātu lietotāji paši nezina atbildi! Tātad, vispirms ir svarīgi noskaidrot, kas tā T-spole īsti ir?

T-spole jeb indukcijas spole ir maza vara spolīte dzirdes aparātā, kas darbojas kā bezvadu antena audiosistēmas sasaistei ar dzirdes aparātu, nodrošinot lietotājam īpaši pielāgotu skanējumu. Šo iespēju pieāvā vairums pašreiz esošo dzirdes aparātu, un kopumā ņemot – arī visi kohleārie implanti.

Vēsturiski T-spole tika izmantota labākai telefona dzirdamībai. Lai gūtu maksimālu skaņas kvalitāti, T-spolei ir jāatrodas audio indukcijas cilpas robežās. Dzirdes aparāta vai kohleārā implanta skaļuma vienkārša palielināšana ne vienmēr uzlabo dzirdamību un teksta uztveri. Šādā ziņā T-spole, atrodoties audio indukcijas cilpā, sniedz nepārspētu teiktā skaidrumu un skaņas tīrību.
Ar T-spoli aprīkota dzirdes aparāta lietotājs vienkārši ieslēdz “T” režīmu, un skaidri saprotamai telefona sarunai vairs nav nepieciešamas papildus austiņas vai uztvērēji!

T-spoli aktivizē Jūsu dzirdes aparāta pārdevējs. Pieprasiet to!

Iegādājoties dzirdes aparātu, noteikti pieprasiet “T” funkcijas aktivizēšanu, kā arī pārliecinieties, vai ir pieejama ierīces lietošanas instrukcija, kurā parādīta pārslēgšanās starp režīmiem. Pārdevējam ir jāpielāgo dzirdes aparāts Jūsu vajadzībām, kas paredz arī iespēju uzstādīt daļēju “T” režīmu. Tas nozīmē, ka ar vienu ausi varēs dzirdēt skaņas ārpus cilpas zonas.

Vairums dzirdes aparātu jau ir aprīkoti ar T-spolēm, izņemot ļoti mazus ITC (in the canal) dzirdes aparātus. Ja dzirdes aparāts nav aprīkots ar T-spoli, pastāv iespēja to izdarīt arī lietotam aparātam. Šāds uzlabojums parasti izmaksā no 100 līdz 300 eiro. Ir dzirdes aparāti, kuros T-spole ir uzstādīta, bet nav aktivizēta vai arī ir aktivizēta, bet nav ieprogrammēts lietotājam atbilstošais skaļuma līmenis.

T-spole paver plašas iespējas uzstādīt pastāvīgu audio indukcijas cilpu televīzijas baudīšanai kopā ar ģimeni bez pārmērīga skaļuma, kas nogurdina klātesošos un traucē kaimiņus aiz sienas.
Sazinieties ar savu dzirdes centra speciālistu, lai saņemtu konsultāciju! T-spoles režīma iestatīšana ir līdzīga citiem dzirdes aparāta pielāgošanas procesiem. Nevilcinies – jautā!

Nozari reglamentējošie normatīvie akti:

  • ANO Konvencija par personu ar invaliditāti* tiesībām
  • Latvijas Republikas MK noteikumi Nr. 331 (30.06.2015.) “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””
  • Latvijas Republikas likums Par sociālo drošību
  • Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likums
  • Latvijas Republikas Izglītības likums
  • Standarts LVS EN 62489-2:2015 “Elektroakustika. Sistēmas ar indukcijas cilpu skanējuma pastiprināšanai audiofrekvenču diapazonā. 2.daļa: Cilpas zemfrekvences magnētiskā lauka starojuma aprēķināšanas un mērīšanas metodes, lai novērtētu atbilstību vadlīniju robežvērtībām attiecībā uz tāda lauka starojumu, kas iedarbojas uz cilvēku (IEC 62489-2:2014)”

*Invaliditāte ir jebkura veida ierobežojums vai nespēja (kas radusies no traucējuma) veikt aktivitātes tādā veidā vai apmērā, kas tiek uzskatīts par normālu cilvēkam.