Kas ir dzirdes cilpa?

Dzirdes cilpa ir pakalpojumu sniedzēja telpās pieejams palīglīdzeklis dzirdes aparātu lietotājiem. Tā nodrošina ērtu un diskrētu pakalpojumu pieejamību – lietotājs, neviena nemanīts un nevienam nelūdzot, var savu dzirdes aparātu pārslēgt darbam cilpas (T) režīmā. Skaņa dzirdes aparātā nonāk skaidra un bez apkārtējā fona trokšņiem.

Par dzirdes cilpas esamību apmeklētājus informē starptautiski apstiprināta atpazīstamības norāde:

cilpa

Aizvien populārāka dzirdes cilpu izmantošana kļūst sabiedriskajās iestādēs, kultūras objektos un klientu apkalpošanas punktos – bankā, lidostā, stacijā, pasta nodaļā, poliklīnikas reģistratūrā, biļešu kasē, teātrī. baznīcā u.c.

Risinājuma darbības pamatā ir īpaša iekārta (pastiprinātājs), kas ienākošā skaņas avota signālu pārveido magnētiskās svārstībās, ko (vienkāršākajā variantā) pārraida telpā uztādīta dzirdes cilpa. Personīgais dzirdes aparāts uztver šīs magnētiskās svārstības un auss kanālā novada tīru skaņu bez fona trokšņiem pilnā saprotamībai nepieciešamo skaņas frekvenču diapazonā.

Pie tam ļoti svarīgi ir apzināties, ka ikviens dzirdes aparāts ir jau sākotnēji pielāgots katra indivīda īpašajiem iestatījumiem, līdz ar ko katrs lietotājs skaņu dzirdēs atbilstoši savām individuālajām vajadzībām.

Atkarībā no iestatījumiem dzirdes aparāts:

  • A. pats automātiski pārslēdzas audio cilpas režīmā;
  • B. nodrošina brīvu iespēju pārslēgties uz “T” pozīciju;
  • C. spēj darboties vienlaicīgi gan pastiprinot skaņu, gan uztverot dzirdes cilpas signālu.

Kvalitatīva pakalpojuma saņemšanai apmeklētājam vairs nav jādomā par papildus aprīkojumu vai jāizbauda neērtības lūdzot personāla palīdzību, tādējādi pievēršot sev negribētu uzmanību.

Lai gan dzirdes cilpas darbības princips teorijā ir vienkāršs, ierīkošanas plānošanā pasūtītājam ir jābūt uzmanīgam – ir būtiski lūgt profesionāla instalatora palīdzību tās uzstādīšanā, lai aprīkojums sniegtu kvalitatīvu skanējumu un tas atbilstu nozares standartiem un normatīvajiem aktiem.

Lai gan Latvijā šai tehnoloģijai vispārēji saskaņots nosaukums ir radies pavisam nesen – tikai 2015. gadā, pārņemot no anglisko apzīmējumu hearing loop, tātad – “dzirdes cilpa”, šis apzīmējums jau ir morāli novecojis, jo nosacīti apraksta tikai pašu vienkāršāko instalācijas veidu, proti, pa telpas perimetru izvilktu vadu, kas kopumā veido, tiešām – cilpu. Te ir jāatzīst, ka praksē šāds instalācijas veids kvalitatīvu pakalpojumu var nodrošināt tikai robežās līdz +/- 20 m2, pie tam neņemot vērā citus, dažkārt ļoti būtiskus, faktorus, kā piem., dienas gaismas lampu radītais “troksnis”, skolā indukcijas signāls nedrīkst būt uztverams blakus telpā; teātrī vai aktu zālē indukcijas signāls nedrīkst ietekmēt elektrisko mūzikas instrumentu skanējumu, vai arī – kā nodrošināt viendabīgu signāla līmeni piem. 35 m2 lielā telpā, un ko darīt, ja indukcijas signāla izplatībai jāpiemēro papildus ierobežojumi?  Visos gadījumos perimetra cilpa būs nederīga.

Risinājums

Ausgtāk minētās dzirdes cilpu problēmas atrisina dzirdes lauks. Dzirdes lauks visā aktīvās darbības zonā nodrošina vienmērīgu signāla līmeni visā skaņas frekvenču diapazonā 100Hz – 5KHz (dzirdes aparātu darbības diapazons).