Standarts. Kāpēc?

Dzirdes cilpas ir ātrākais veids kā cilvēkiem ar dzirdes aparātiem nodrošināt skaidru skanējumu, t.i. – sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Skolās, dievnamos, teātros, aprūpju namos, pašvaldības iestādēs- audio indukcijas cilpas ir populārākā sistēma, kas ir savienojama ar vairumu pašreiz lietošanā esošo dzirdes aparātu.

Ar cilpām telpas kļūst draudzīgas dzirdei. Šis izcilais risinājums ne tikai palīdz atgriezties teātrī, dievnamā un aktīvajā dzīvē miljoniem cilvēku ar dzirdes traucējumiem, bet arī uzlabo komunikācijas kvalitāti biļešu kasēs, pakalpojumu centros un citās vietās ar paaugstinātu fona trokšņu līmeni. Tās tiek izmantotas visā pasaulē, un vairums instalatoru izmanto uz Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas (IEC) vadībā izstrādātā standarta Nr. IEC 60118-4:2014 vadlīnijas. Eiropā par šo jomu atbild standarts Nr. IEC 62489-2:2014, kas bez pārveidojumiem tā saturā ir pārņemts nacionālā standarta statusā ar Nr. LVS EN 62489-2:2015 “Elektroakustika. Sistēmas ar indukcijas cilpu skanējuma pastiprināšanai audiofrekvenču diapazonā. 2.daļa: Cilpas zemfrekvences magnētiskā lauka starojuma aprēķināšanas un mērīšanas metodes, lai novērtētu atbilstību vadlīniju robežvērtībām attiecībā uz tāda lauka starojumu, kas iedarbojas uz cilvēku (IEC 62489-2:2014)”.

Laika gaitā IEC standarts ir pielāgots reālām dzīves situācijām, un šodien skaņa līdz dzirdes aparātam vai kohleārajam implantam nonāk patiesi kvalitatīva. Standarta radīšanas pamatā bija nekontrolējami pieagošais nekvalitatīvi uzstādīto, bieži pat izmantošanai nederīgo, dzirdes cilpu skaits, ko Eiropas vadošie aparatūras ražotāji nedrīkstēja pieļaut, tādējādi glābjot lieliskās tehnoloģijas labo slavu.

IEC standarts:

  • nosaka maksimālo pieļaujamo fona trokšņu līmeni telpā, kur paredzēts uzstādīt audio indukcijas cilpu;
  • nosaka līmeni, pie kura ar T-spoli aprīkots dzirdes aparāts var nodrošināt atbilstošu pastiprinājumu lietotājam;
  • nosaka audio indukcijas cilpas signāla līmeni, kas nepieciešams, lai apmeklētājs, atrodoties jebkurā cilpas darbības zonas punktā, saņemtu līdzvērtīgu skaņas kvalitāti;
  • nosaka skaņas frekvenču līmeni, kas nodrošina skaidru skaņu bez traucējumiem.

Ēkās, kurās ir maz metāla konstrukciju, dzirdes cilpas uzstādīt ir vienkāršāk un kopējās instalācijas izmaksas ir zemākas. Taču, ja ēkas struktūrā ir nozīmīgs metāla konstrukciju apjoms, tad standartam atbilstoša dzirdes cilpas uzstādīšana var izrādīties dārgs izaicinājums.

Godprātīgi instalatori, kas rūpējas par gala lietotājiem un raizējas par tehnoloģijas reputāciju, atteiksies uzstādīt standarta vadlīnijām neatbilstošu cilpu. Diemžēl ir vāji apmācīti instalatori, kas, vieglas peļņas dzīti, sola realizēt projektu ar mazākām izmaksām, pārliecinot pasūtītāju, ka pieturēšanās pie IEC standarta vadlīnijām nav nepieciešama.

Ja dzirdes cilpas instalācijā ir pielaistas nelielas atkāpes no standarta, cilpa tomēr spēs nodrošinās savu funkciju T-spoles lietotājiem. Turpretī, ja atkāpes no standarta ir ievērojamas, instalācija visdrīzāk būs pilnīgi nelietojama un būs par sarūgtinājumu pasūtītājam, kurš izvēlējies iet lētāko ceļu.