Kā cilpa tiek uzstādīta?

Profesionāli instalatori dzirdes cilpu sistēmas var uzstādīt vairumā objektu. Projekta izstrādes noslēguma fāzē objektā tiek uzstādīta testa cilpa, lai pārliecinātos, ka piedāvātais projekts darbosies saskaņā ar izstrādāto plānu. Instalācijām ir jāatbilst LVS EN 62489-2:2015 standartam, kas nosaka magnētiskā lauka stipruma, frekcenču un mērījumu prasības. Instalācijas atbilstību pārbauda ar magnētiskā lauka intensitātes mērītāju.

Visbiežāk ar “Cilpu” saprot cilpas vadu, kas izlikts pa istabas perimetru (perimetra cilpa). Praksē šāda instalācija ir lietderīga tikai nelielā konferenču utml. telpā. Parasti optimālais šādas cilpas platums ir robežās 3 līdz 7,5 metriem, lai gan tas var mainīties atkarībā no telpas grīdā vai griestos izmantotajām būvkonstrukcijām (g.k. metāla elementu klātbūtnes tajās).

Perimetra cilpas noteikti ir vienkāršākais un lētākais instalācijas tips, pie nosacījuma, ka tā darbojas pareizi. Perimetra cilpa var sastāvēt no viena vai diviem tinumiem; cilpā ar diviem tinumiem signāla stiprums pieaug par ~15%. Jauno ēku konstrukcijās ir liels daudzums metāla un tērauda elementu, līdz ar to perimetra cilpas parasti nav risinājums, izņemot gadījumus, ja instalācija jāveic ļoti mazās telpās.

Daudzi tipiski cilpas dizainparaugi ir veidoti “astotnieka” vai “sniegavīra” formā, kas ir astotnieka profila trīs vai četras cilpu turpinājums. Šāds profils var būt noderīgs baznīcās vai telpās, kur perimetra cilpa nenodrošina nepieciešamo signāla intensitāti, lai sasniegtu LVS EN 62489-2:2015 prasības. Cilpas profila dizainu nosaka matemātiski aprēķini, balstīti uz priekšizpētes posmā veikto mērījumu rezultātiem.

Lai nosegtu lielāku platību, kontrolētu signāla noplūdi ārpus cilpas, instalētu telpās ar būtisku metāla elementu daudzumu grīdā vai griestos vai telpu aprīkošanai bez noteiktām sēdvietām, pārsvarā vispiemērotākais būs pakāpenisku cilpu dizains. Divas neatkarīgas cilpas, ko parasti dēvē par galveno un palīgcilpu, ir izvietotas viena virs otras un tiek darbinātas no diviem atsevišķiem pastiprinātājiem ar 90 grādu fāzes nobīdi no ievades signāla. Rezultātā iegūtais signāls ir diezgan vienveidīgs gan vertikālā, gan horizontālā plaknē, padarot to par labāko izvēli daudzos objektos.

Citi cilpu veidi paredz kontrolētu cilpas darbības lauka ierobežošanu, piemēram, skatuves tuvumā, jo pretējā gadījumā magnētiskā lauka noplūde var ietekmēt skatuves mikrofonu vai mūzikas instrumentu darbību.

Mēs piedāvājam jūsu baznīcai, auditorijai, sapulču telpai, bankai vai aprūpes centram iespēju pilnvērtīgi atbalstīt vajadzību dzirdēt!

Individuāla pieeja produkta izvēlē

Mēs palīdzēsim:

  • izgatavot dzirdes cilpu informatīvās zīmes;
  • sagatavot izdales materiālus lietotāju un sabiedrības izglītošanai;
  • sagatavot paziņojumu presei, Internet vietnei;
  • atbildēt uz jautājumiem par katru uzstādīto sistēmu. Sniegsim padomus un rūpēsimies, ka cilpa darbojas atbilstoši uzstādītajam mērķim. Cilpa būs izmantojama uzreiz pēc instalācijas darbu pabeigšanas. Labā prakse paredz atvēlēt laiku izmēģinājuma periodam, kurā dzirdes aparātu lietotāji var veikt uzstādītās cilpas novērtēšanu.