Dzirdi citādi - AUDIO CILPAS

Indukcijas cilpas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Lai pilnvērtīgi iekļautos ikdienas dzīvē, nav iespējams izvairīties no komunikācijas. Tādas ikdienišķas situācijas kā biļetes pirkšana, pasta un bankas apmeklējums vai ekskursija muzejā dzirdes traucējumu dēļ var izvērsties apgrūtinātas.

Kur iegādāties?Lasīt vairāk

Par Mums

Pirms gadiem mēs apguvām un likām lietā elektromagnētiskā lauka vājināšanas prasmes, uzstādot "klusās telpas" un tehniku. Profesionālā pieredze deva rezultātus, liekot elektromagnētiskajam laukam darboties, tā, lai tas palīdz cilvēkiem ikdienas solī.

Mūsu mērķis ir aprīkot iespējami daudzus objektus, lai dzirdes aparātu lietotāji var brīvi saņemt pilnvērtīgus pakalpojumus visā valstī.

Mūsu darba pamatā ir profesionalitāte, pieredze un atbildība par rezultātu. Mēs investējam zināšanās, pieredzes apmaiņā un regulārās personāla apmācībās.

Mūsu misija ir redzēt iespējami vairāk ar dzīves apstākļiem apmierinātu cilvēku.

Mēs iestājamies par vienlīdzīgām tiesībām uz pasauli!

Kas ir indukcijas cilpa?

Indukcijas cilpas uzdevums ir palīdzēt cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Lai pilnvērtīgi iekļautos ikdienas dzīvē, nav iespējams izvairīties no komunikācijas. Tādas ikdienišķas situācijas kā biļetes pirkšana, pasta un bankas apmeklējums vai ekskursija muzejā dzirdes traucējumu dēļ var izvērsties apgrūtinātas.

Lasīt vairāk
Kas ir indukcijas cilpa?
Pielāgota lietotāja individuālajām vajadzībām

Pielāgota lietotāja individuālajām vajadzībām

Lietotājam nav nepieciešams iegādāties jaunas ierīces. Jau esošā “austiņa” ir katram klausītājam individuāli pielāgota. Indukcijas cilpas sistēma ir vienīgā klausīšanās palīgierīce, kas stabili darbojas vidē, kur vienlaicīgi atrodas daudz cilvēku. Tā likvidē fona trokšņus, padarot komunikāciju skaidru un patīkamu.

Nav fona trokšņu

Vietās, kur ir daudz cilvēku, piemēram, stacijā, izmantojot tradicionālos klausīšanās palīglīdzekļus, skaņas problēma netiek atrisināta, jo ir liels fona troksnis, kas traucē pilnvērtīgai komunikācijai. Indukcijas cilpu sistēma šo problēmu atrisina.

Nav fona trokšņu
Kvalitātes garantija

Kvalitātes garantija

Sirdsapziņas un lietotāju priekšā sistēmas un uzstādīšanas kvalitāti garantējam mēs paši – SIA Audio Cilpas. Likuma priekšā par pakalpojuma kvalitāti gādā starptautiskā standarta IEC 60118 vadlīniju ievērošana. Pirms nodošanas ekspluatācijā katra instalācija tiek sertificēta.